Home Team Speak gebruikersvoorwaarden

Team Speak gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden voor gebruik TeamSpeak server Electronica Club Zuid Hollandse Eilanden

Begripsomschrijvingen

EZHE – Electronica Club Zuid Hollandse Eilanden

PI4ZHE – Officiele roepletters EZHE

PTT – Push To Talk, het openzetten van de microfoon (simplex communicatie)

Room – Discussiekanaal op TeamSpeak

1. Toegang

1.1. Toegang tot de TeamSpeak server wordt in principe alleen verleend aan leden en donateurs van EZHE. In bijzondere situaties kan er door het EZHE bestuur speciale toegang worden verleend op uitnodiging. Affiniteit met de doelstelling van de vereniging (radio amateur/hobbyist, electronica, computers) is een vereiste.

1.2. Om de server te kunnen benaderen is naast het serveradres (ts.pi4zhe.nl) een password nodig, deze wordt per email verstrekt nadat u zich heeft ingeschreven als lid of donateur.

1.3. Het op welke wijze dan ook verspreiden van toegangsinformatie is niet toegestaan.

1.4. Uw “nickname” dient te worden samengesteld uit eventuele roepletters, voornaam en woonplaats. Bijvoorbeeld “PA9ZZZ Jan Rotterdam”. Luisteramateurs mogen hun VERON registratie nummer gebruiken. Leden van EZHE zonder licentie volstaat het gebruik van voornaam en woonplaats.

1.5. Nadat u voor het eerst bent ingelogd zal een van de systeembeheerders u van de juiste bevoegdheden voorzien.

1.6. De toegang tot de server kan worden opgeschort indien u zich niet houdt aan de geldende gedragsregels zoals

omschreven in paragraaf 2. Bij herhaling kan u de toegang definitief worden ontzegd. Er vindt in die gevallen geen restitutie plaats van betaalde lidmaatschapsgelden of donaties.

1.7. Aan toegang tot / het gebruik van de TeamSpeak server kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Gebruik en gedragsregels

2.1. Op de EZHE TeamSpeak server wordt van u verwacht dat u zich op een nette en formele manier gedraagt, zoals het een goed zendamateur betaamt.

2.2. Discussies over politiek en religie dienen -net als op de amateurbanden- te worden vermeden, evenals ruzies.

2.3. Indien u binnenkomt in een room waarin een groepsgesprek plaatsvindt, wacht dan tot u wordt uitgenodigd de microfoon te nemen.

2.4. Het doorgeven van muziek is niet toegestaan.

2.5. Lichaamsgeluiden zoals geeuwen in de microfoon wordt niet op prijs gesteld. Het even loslaten van de PTT knop is in zulke gevallen een kleine moeite.

2.6. Toestemming voor het doorgeven van audio streams, bijvoorbeeld simplex frequenties in amateurbanden en/of repeaters kan bij de server beheerder(s) worden aangevraagd.

2.7. Toegang tot de cursusrooms wordt uitsluitend verleend aan deelnemende cursisten. Informatie kunt u aanvragen bij de beheerder(s).

2.8. Het maken van opnamen is uitsluitend toegestaan in de cursisten rooms. Het zonder toestemming van EZHE verspreiden van opnamen (op welke manier dan ook) is verboden.

Versie 1.1 d.d. 28 januari 2015. Copyright Electronica Club Zuid Hollandse Eilanden, 2015. Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd, alle rechten voorbehouden.