Home Aanvraagformulier lidmaatschap

Aanvraagformulier lidmaatschap

Achternaam

Voornaam

Voorletters

manvrouw

Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Land (verplicht)

Telefoonnummer

Mobiele nummer

E-mail adres

Indien gelicentieerd zendamateur - uw roepletters

Bovengenoemde verzoekt de Electronicaclub Zuid Hollandse Eilanden hem/haar op te nemen in het ledenbestand.

Door op de knop versturen te drukken bevestigt u uw aanvraag en wordt deze naar de administratie verzonden.
Zodra uw aanvraagformulier is ontvangen en verwerkt, ontvangt u via E-mail verdere informatie waaronder de betalingsinsgegevens.

Aanvrager verklaart geen bezwaar te hebben tegen het plaatsen van op clubavonden en/of evenementen gemaakte foto's op de EZHE website.