Home Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Electronica Club Zuid Hollandse Eilanden

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en overeenkomsten met Electronica Club Zuid Hollandse Eilanden hierna EZHE, Dokweg 5, 3221AE Hellevoetsluis

Doeleinden van gebruik

EZHE gebruikt een minimale hoeveelheid persoonsgegevens uitsluitend voor het voeren van de eigen ledenadministratie.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u zich wilt aanmelden voor een evenement. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doel.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres vastgelegd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

EZHE maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

De website van EZHE maakt geen gebruik van cookies.

Beveiliging

De website van EZHE is voorzien van een SSL/TLS beveiligingscertificaat verstrekt door vertrouwde certificeringsautoriteit Sectigo.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. EZHE is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van EZHE vallen.

Inzage

U mag EZHE vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u EZHE verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier.