Home Algemeen nieuws Schenking door AVR aan EZHE

Schenking door AVR aan EZHE

287
0
DELEN

Bij de AVR, Energy inside, heeft men een project met de naam Perfect Days.

Wat is een Perfect Day
Zo’n dag waarop alles loopt. Waarop geen ongelukken of incidenten plaatsvinden.
Waarop geen emissies, overschrijdingen voorkomen. Een dag zonder ongeplande stops en ook nog binnen budget. Kortom: een Perfect Day.
Natuurlijk, lang niet elke dag loopt zo. Toch zijn er bij AVR genoeg dagen dat het wel zo gaat. En die Perfect Day’s willen we graag in het zonnetje zetten.
Een Perfect Day kan alleen ontstaan wanneer we perfect samenwerken. Vanaf januari 2011 zien we daar voortaan iets voor terug. Een gezamenlijk iets, want Perfect Days draai je immers met zijn allen.  (tekst overgenomen uit AVR nieuws)

De OR van AVR heeft als doel voor de maand januari 2016
Elektronicaclub Zuid-Hollandse Eilanden gekozen.

Dit doel is ingediend door Cees Sloof (febr. 2015)
Ik ben lid van de Elektronicaclub Zuid Hollandse Eilanden. Onze vereniging bestaat sinds 1980 en heeft tot doel techniek en elektronica in het algemeen, en het officiële zend- en luisteramateur toerisme in het bijzonder, in leven te houden en te bevorderen. Hiertoe hebben we de beschikking over een clubruimte in het museumgebouw van het historische Droogdok Jan Blanken in Hellevoetsluis. Veel van onze leden zijn als jeugdlid begonnen en hebben, door de enthousiaste begeleiding van de ouderen, interesse voor techniek gekregen. Zoals in de media is te lezen, ontstaat er in de nabije toekomst een gebrek aan technische medewerkers.
Wij hopen met onze vereniging jeugd te enthousiasmeren voor techniek. Hoewel onze clubavonden door onze leden trouw worden bezocht balanceren we op de rand van ons bestaan door een teruglopend ledental (vergrijzing). Om meer jeugd te interesseren voor de techniek hebben we het plan opgepakt een aantal veranderingen in onze club aan te brengen. Zo hebben we de clubruimte geschikt gemaakt voor een bredere interesse groep zodat naast elektronica en zendamateurisme ook computertechniek en digitale techniek tot de mogelijkheden behoren. Daarnaast bieden we een breed platform voor het delen van technische kennis. Ook hebben we een website opgezet waarmee we ons naar buiten beter kunnen profileren, deze website is 1 maart 2014 gelanceerd en heeft ons al een aantal (jeugd)leden opgeleverd.
Daar deze veranderingen onze vereniging veel geld heeft gekost ontbreekt het de vereniging op dit moment aan de middelen om de jarenoude hf beam antenne, die tijdens de laatste storm beschadigd is, te vervangen…  Tot zover het doel dat Cees bij zijn werkgever heeft ingediend.

De AVR heeft de perfect Day van Cees beloond met een schenking van 1000 Euro die binnenkort op de bankrekening van EZHE zal worden overgemaakt.

We zijn Cees en zijn werkgever AVR zeer erkentelijk voor dit royale gebaar.